BETAALD PARKEERSYSTEEM VERBETERT DE VEILIGHEID

Aandacht voor het veiligheidsaspect van parkeren is essentieel voor deze parkeerbeheersystemen. Autodiefstal is een probleem op veel parkeerterreinen over de hele wereld. Deze systemen ontwikkelen daarom de producten waarin de dynamiek van autodiefstal is ingebouwd en kunnen parkeerbeheerders helpen de locatie en dekking van deze systemen te begrijpen, waardoor een verbeterde beveiligingsbenchmark wordt geboden. City […]


More .... BETAALD PARKEERSYSTEEM VERBETERT DE VEILIGHEID